Hemija za bazene Beograd

LOKACIJE
Treba računati na to da će u slučaju intezivne upotrebe bazena ili vrelih letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da bi se voda održala čistom i higijenski ispravnom. Da bi se postigla kristalno čista voda u bazenu za plivanje i održala se takvom, neophodno je vodu stalno kontrolisati i hemijski je kondicionirati. Kvalitet vode se može kontrolisati preko jednostavnog DpD testera. Rezultat na testeru će uputiti kojim sredstvima treba tretirati vodu. U tropskim vrućinama kada temperatura vode dostigne 30C i više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo hlora i pojačati doziranje. Upravo zbog toga se preporučuje da se hemikalije doziraju uveče kada je isparavanje mnogo manje. Previsoka ili preniska tvrdoća vode utiče na kvalitet vode i delovanje hlora. Nakon obavljenog šok hlorisanja i pre uobičajenog doziranja potrebno je uravnotežiti pH vrednost vode. Svaki vlasnik bazena želi da mu voda bude kristalno čista kako bi sa svojom porodicom i prijateljima mogao da uživa u letnjim danima.
Back to Top